Dobrodošli v zbirki orodij SmartVillages

Digitalna zbirka orodij SmartVilllages je digitalno orodje, ki pomaga pri razreševanju lokalnih izzivov tako, da skupnosti opolnomoči v postopkih razvoja in odločanja o rešitvah. Pomaga vam pri opredelitvi potreb vaše skupnosti z vidika prehoda k pametnim praksam.

Orodje predlaga inovativne metode, ki pomagajo pri učinkovitem obravnavanju izzivov, ki se jih posamezniki ali skupnosti želijo lotiti. Pelje vas skozi participativni proces in vam pomaga pri oblikovanju skupine relevantnih deležnikov. Vključuje tudi primere obstoječih dobrih praks iz vse Evrope.

Začnite postopek tako, da izpolnite spodnji vprašalnik!

Usmerjali vas bomo skozi štiri osnovne faze, ki vam bodo pomagale sestaviti lasten načrt po meri, opremljen z metodami in obstoječimi primeri, ki bodo vaši skupnosti pomagali pri učinkovitem obravnavanju lokalnih izzivov.

Vprašalnik
Ime skupnosti
Velikost skupnosti
Katero razsežnost pametnega prehoda želite obravnavati?
Poglobljeno oceno pripravljenosti za prehod k pametnim praksam lahko pridobite na Digitalni platformi za izmenjavo.
Odkriti želite nove, pametne, integrirane oblike mobilnosti.
Izboljšati želite javne storitve, okrepiti njihovo učinkovitost, izboljšati vodenje skupnosti, preučiti možnosti za delo na daljavo ipd.
Odkriti želite nove in inovativne načine/strategije poslovnih pristopov in poslovnega razvoja.
Odkriti želite inovativne in pametne načine spodbujanja trajnostnih in pametnih pristopov za lokalno območje in okolje.
Poiskati želite inovativne pristope in rešitve za izboljšanje splošne kvalitete življenja.
Odkriti in spodbuditi želite pristope, ki se zavzemajo za (socialne) inovacije in vključuje vse člane družbe.
Izdelajte načrt po svoji meri!

© 2020 Smart Villages.